Go4Vitality

Lifestyle Coach. Nutrition Physical activity Relaxation Social environment

Ga voor Vitaal voor het gezin

Steeds meer jonge kinderen hebben overgewicht, een risico voor een gezonde ontwikkeling. ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is van essentieel belang om een jong kind een gezonde leefstijl aan te leren die later normaal voor ze is. Een goed voorbeeld door de ouders speelt hierbij een essentiële rol. In onze bewegingsarme maatschappij met een overaanbod aan ongezonde voedingsproducten is het soms moeilijk voor kinderen om juist te kiezen en om een gezond gewicht te behouden.

Tijdens het coachingstraject wordt veel aandacht besteed aan voedings-, bewegings- en leefpatronen binnen het gezin. De ouder als het goede voorbeeld doet actief mee. Daarnaast zijn we veel bezig met hoe je kind kan omgaan met zijn sociale omgeving, zoals school, sportclubs, vrienden en sociale activiteiten.

Het stappenplan wordt geheel samengesteld rond onderwerpen die spelen binnen jullie gezin. De gesprekken kunnen in wisselende samenstellingen gevoerd worden, met of zonder de kinderen, met  of zonder de ouders.

Kennismakingsgesprek
 
  gratis
 
Inventarisatie & analyse
leefstijlfactoren, coachingsgesprek
met advies (120 min.)
 
  

€ 120,-
(gezin)

 
Totaalpakket*
 
   € 695,-
 
Nazorggesprek (30 min.)
 
   €   40,-
 
Coachingsgesprek los (60 min.)
 
   €   80,-
 


* 10 coachingsgesprekken (60 min.),
die in wisselende samenstelling gevoerd
kunnen worden, werkmap, mailcontact,
 

  

Coachingstrajecten

Je kan kiezen voor de volgende coachingstrajecten*

Individueel Gezin Vriend of vriendin Sporters Bij een kinderwens Advies per mail

* Op alle dienstverlening zijn mijn algemene voorwaarden
van toepassing.