Go4Vitality logo

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ValdeVie bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Go4Vitality, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Go4Vitality verstrekt. ValdeVie bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
WAAROM ValdeVie bvba GEGEVENS NODIG HEEFT

ValdeVie bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ValdeVie bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor Leefstijlcoaching of voor het geven van workshops.

HOE LANG ValdeVie bvba GEGEVENS BEWAART

ValdeVie bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ValdeVie bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ValdeVie bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ValdeVie bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ValdeVie bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ValdeVie bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen anonieme informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ValdeVie bvba te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ValdeVie bvba heeft hier geen invloed op. ValdeVie bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via ValdeVie bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.go4vitality@gmail.com. ValdeVie bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ValdeVie bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ValdeVie bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ValdeVie bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ValdeVie bvba op via info.go4vitality@gmail.com.

www.go4vitality.com is een website van ValdeVie bvba.

ValdeVie bvba is als volgt te bereiken:
Postadres: Blankaart 25, 3061 Leefdaal, België
Vestigingsadres: Blankaart 25, 3061 Leefdaal, België
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE0835.726.759
Telefoon: +32.473.110659
E-mailadres: info.go4vitality@gmail.com