Go4Vitality logo

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Go4Vitality kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Go4Vitality, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Go4Vitality verstrekt. Go4Vitality kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres


WAAROM Go4Vitality GEGEVENS NODIG HEEFT

Go4Vitality verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Go4Vitality uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor Leefstijlcoaching of voor het geven van workshops. 

HOE LANG Go4Vitality GEGEVENS BEWAART

Go4Vitality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Go4Vitality verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Go4Vitality worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Go4Vitality gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Go4Vitality maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Go4Vitality bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen anonieme informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Go4Vitality te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Go4Vitality heeft hier geen invloed op. Go4Vitality heeft Google geen toestemming gegeven om via Go4Vitality verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.go4vitality@gmail.com. Go4Vitality zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Go4Vitality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Go4Vitality maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Go4Vitality verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Go4Vitality op via info.go4vitality@gmail.com

www.go4vitality.com is een website van Go4Vitality

Go4Vitality is als volgt te bereiken: 
Postadres: Kerkplaats 7, bus 0.2, 3080 Duisburg, België 
Vestigingsadres: Kerkplaats 7, bus 0.2, 3080 Duisburg, België
Telefoon: +32.473.110659 
E-mailadres: info.go4vitality@gmail.com